mnen og saturn      

                                                                                                                                                                                                                                                                                     HORTEN NATURSENTER

Undervisning i praksis med hele klassen? Besøk Horten natursenter. Vi tilbyr aktive spennende feltkurs for alle klassetrinn fra grunnskole til høyskole.Her kan du kombinere fysikk, biologi, kjemi, kroppsøving og mange flere fag.Tilbudet er gratis for alle elever i grunnskolen i Horten og alle videregående skoler i Vestfold. Bestill tid i venstremenyen vår! Ring Andreas (1-4 trinn) tlf. 93217692, Hege (5-10 trinn) tlf. 48156970 og Gunn-Henny (videregående) tlf. 40910666 om du lurer på noe !

Trinn 5-7

Dokumenter

Sorter etter : Navn | Dato | Treff [ Stigende ]

systematikk-sopp systematikk-sopp

hot!
Dato lagt til: 10.04.2014
Endret dato: 30.11.2015
Filesize: 103.91 kB
Downloads: 3045

3 timer. Kompetansemål i forskerspiren og mangfold i naturen.. Kapitel 4 i naturfagboka Yggdrasil for 6 trinn Elevene lærer opp sopp og hva som skiller dem fra planter og dyr. Vi drar på soppjakt og bestemmer hvilke sopper vi finner. 

systematikk-protister systematikk-protister

hot!
Dato lagt til: 10.04.2014
Endret dato: 10.04.2014
Filesize: 127.41 kB
Downloads: 3143

3 timer. Kompetansemål i forskerspiren og mangdold i naturen. Elevene får lære om riket protister og enkel systematikk. De arbeider i grupper med ulike aktiviteter. 

systematikk-insekter systematikk-insekter

hot!
Dato lagt til: 08.04.2014
Endret dato: 08.04.2014
Filesize: 164.27 kB
Downloads: 2911

Varighet: Ca 3 timer. Elevene lærer om insekter gjennom å bruke insektssugere, sommerfuglhover og bestemmelsesduker. De systematiserer instektene etter klasse, orden og art. Kompetansemålene er knyttet til forskerspiren og mangfold i naturen.

skogokologi-okosystem skogokologi-okosystem

hot!
Dato lagt til: 08.04.2014
Endret dato: 08.04.2014
Filesize: 333.57 kB
Downloads: 3116

Varighet 3-4 timer. Elevene lærer om produsenter, forbrukere, nedbrytere og abiotiske faktorer gjennom praktiske øvelser ute i skogen. Kompetansemålene omfatter forskerspiren og mangfold i naturen.

skogens-mysterier - presentasjon skogens-mysterier - presentasjon

hot!
Dato lagt til: 01.12.2014
Endret dato: 01.12.2014
Filesize: 1.39 MB
Downloads: 1180

Presentasjon av prosjektet skogens mysterier. Presentasjonen brukes for som oppstart ovenfor elevne. Det ligger i tillegg på siden her lærerveiledning og elevhefte. 

skogens-mysterier skogens-mysterier

hot!
Dato lagt til: 01.12.2014
Endret dato: 01.12.2014
Filesize: 979.5 kB
Downloads: 2371

I elevehefte skogens mysterier lærer elevene om biologisk mangfold gjennom å kartlegge et nærområdet.  Det er i tillegg laget en lærerveiledning og en powerpointpresentasjon. Det er mulig å gjøre deler av opplegget og det er opptil hver hvor mange arter man vil kartlegge og finne ut mer om.

sikkerhetpåis-isfiske sikkerhetpåis-isfiske

hot!
Dato lagt til: 08.04.2014
Endret dato: 08.04.2014
Filesize: 192.68 kB
Downloads: 2669

3 timer. Elevene lærer om istyper, sikkerhet på is og isfiske. Elevene bruker ispigger, kjenner på isvannet og borer selv hull til isfiske. Hva er best å fiske med og hvor står fisken? Elevene tar med egne skøyter hvis de har har lyst til å gå på skøyter og om isen er bra nok. Feltkurset dekkes opp av kompetansemål både i kroppsøving og naturfag.

postkasselapper-romskiplØp postkasselapper-romskiplØp

hot!
Dato lagt til: 02.03.2015
Endret dato: 02.03.2015
Filesize: 13.23 kB
Downloads: 2715

Dette er lapper til siste oppgave i feltkurset verdensrommet. Elevene får hvert sitt tall. Alle brevene i en kolonne skal leveres i postkasser som plasseres i et område (varier lengde etter tid og krefter). Elevene får første brev utlevert samtidig (riv av nederste tekst i hver kolonne) Så starter elevene opp romskipene sine og fyker ut i verdensrommet på leting etter rett poatkasse. Når brevet er levert returnerer de for nytt brev ved å si tallet sitt. Kan også gjøres 2 og 2 sammen. Har dere flere enn 10 elever så kopier opp og skriv på nye tall. Morsom lek som gir læring og fysisk aktivitet!

planter_og_plantens_deler_for_5-7 planter_og_plantens_deler_for_5-7

hot!
Dato lagt til: 08.04.2014
Endret dato: 08.04.2014
Filesize: 146.72 kB
Downloads: 3420

3 timer. Feltkurset tar for seg planters oppbygging. Elevene lærer om planter og de ulike delene plantene er bygd opp av. Her brukes luper og mikroskop for å undersøke delene til plantene.  Kompetansemålene er knyttet til forskerspiren og mangfold i naturen

partikkelmodellen partikkelmodellen

hot!
Dato lagt til: 08.04.2014
Endret dato: 30.11.2015
Filesize: 321.35 kB
Downloads: 4460

Elevene lærer om atomer, molekyler og kjemiske reaksjoner gjennom praktiske øvelser og litt teori! Ca 3 timers varighet. Kompetansemålene er knyttet til forskerspiren og fenomener og stoffer. Kapitel 8 i naturfagboka Yggdrasil for 7 trinn.