mnen og saturn      

                                                                                                                                                                                                                                                                                     HORTEN NATURSENTER

Undervisning i praksis med hele klassen? Besøk Horten natursenter. Vi tilbyr aktive spennende feltkurs for alle klassetrinn fra grunnskole til høyskole.Her kan du kombinere fysikk, biologi, kjemi, kroppsøving og mange flere fag.Tilbudet er gratis for alle elever i grunnskolen i Horten og alle videregående skoler i Vestfold. Bestill tid i venstremenyen vår! Ring Andreas (1-4 trinn) tlf. 93217692, Hege (5-10 trinn) tlf. 48156970 og Gunn-Henny (videregående) tlf. 40910666 om du lurer på noe !

Trinn 5-7

Dokumenter

Sorter etter : Navn | Dato | Treff [ Synkende ]

sikkerhetpåis-isfiske sikkerhetpåis-isfiske

hot!
Dato lagt til: 08.04.2014
Endret dato: 08.04.2014
Filesize: 192.68 kB
Downloads: 2818

3 timer. Elevene lærer om istyper, sikkerhet på is og isfiske. Elevene bruker ispigger, kjenner på isvannet og borer selv hull til isfiske. Hva er best å fiske med og hvor står fisken? Elevene tar med egne skøyter hvis de har har lyst til å gå på skøyter og om isen er bra nok. Feltkurset dekkes opp av kompetansemål både i kroppsøving og naturfag.

skogokologi-okosystem skogokologi-okosystem

hot!
Dato lagt til: 08.04.2014
Endret dato: 08.04.2014
Filesize: 333.57 kB
Downloads: 3368

Varighet 3-4 timer. Elevene lærer om produsenter, forbrukere, nedbrytere og abiotiske faktorer gjennom praktiske øvelser ute i skogen. Kompetansemålene omfatter forskerspiren og mangfold i naturen.

systematikk-insekter systematikk-insekter

hot!
Dato lagt til: 08.04.2014
Endret dato: 08.04.2014
Filesize: 164.27 kB
Downloads: 3111

Varighet: Ca 3 timer. Elevene lærer om insekter gjennom å bruke insektssugere, sommerfuglhover og bestemmelsesduker. De systematiserer instektene etter klasse, orden og art. Kompetansemålene er knyttet til forskerspiren og mangfold i naturen.

aktivitetsløype-uten-kano aktivitetsløype-uten-kano

hot!
Dato lagt til: 08.04.2014
Endret dato: 10.04.2014
Filesize: 140.69 kB
Downloads: 2788

Fra 1 time til en hel skoledag. Aktiviteter som balanseløype, luftgeværskyting, stokkskjæring, "dødaren" og mye mer! Tilpasses trinn og hvilke andre opplegg dere ønsker. Hva med en sosial dag for elevene ved skolestart eller som avslutning på skoleåret!

feltkursspikking feltkursspikking

hot!
Dato lagt til: 10.04.2014
Endret dato: 10.04.2014
Filesize: 227.4 kB
Downloads: 5929

Fra 1 time. Kompetansemål i naturfag og kunst og håndverk. Elevene lærer om ulike løvtrsalg, hvordan bruke kniv, knivregler, skikk og bruk regler og de spikker ulike gjenstander. Et morsomt og lærerik kurs der elevene koser seg rundt bålet samtidig som de arbeider. Kan kombineres med mange andre feltkurs. 

systematikk-protister systematikk-protister

hot!
Dato lagt til: 10.04.2014
Endret dato: 10.04.2014
Filesize: 127.41 kB
Downloads: 3436

3 timer. Kompetansemål i forskerspiren og mangdold i naturen. Elevene får lære om riket protister og enkel systematikk. De arbeider i grupper med ulike aktiviteter. 

systematikk-sopp systematikk-sopp

hot!
Dato lagt til: 10.04.2014
Endret dato: 30.11.2015
Filesize: 103.91 kB
Downloads: 3225

3 timer. Kompetansemål i forskerspiren og mangfold i naturen.. Kapitel 4 i naturfagboka Yggdrasil for 6 trinn Elevene lærer opp sopp og hva som skiller dem fra planter og dyr. Vi drar på soppjakt og bestemmer hvilke sopper vi finner. 

feltkurs-godeogdårligeforskere2 feltkurs-godeogdårligeforskere2

hot!
Dato lagt til: 10.09.2014
Endret dato: 30.11.2015
Filesize: 205.45 kB
Downloads: 3188

3 timer. Kompetansemål i forskerspiren. Kapitel 1 i Yggdrasil, gode og dårlige forskere for 7 trinn. Vi har seigmennforsøk der elevene lager hypotese, gjennomfører forsøk, studerer resultatene og kommer med vurdering og konklusjon.

lærerveiledning-skogens-myserier lærerveiledning-skogens-myserier

hot!
Dato lagt til: 01.12.2014
Endret dato: 01.12.2014
Filesize: 678.46 kB
Downloads: 1185

Dette er lærerveiledning til et større prosjekt vi hadde gjennom den naturlige skolesekken. I tillegg til læreveiledning er det laget et eget elevhefte og en powerpointpresentasjon. Begge disse ligger her under feltkurs for 5-7 trinn.

skogens-mysterier skogens-mysterier

hot!
Dato lagt til: 01.12.2014
Endret dato: 01.12.2014
Filesize: 979.5 kB
Downloads: 2526

I elevehefte skogens mysterier lærer elevene om biologisk mangfold gjennom å kartlegge et nærområdet.  Det er i tillegg laget en lærerveiledning og en powerpointpresentasjon. Det er mulig å gjøre deler av opplegget og det er opptil hver hvor mange arter man vil kartlegge og finne ut mer om.