mnen og saturn      

                                                                                                                                                                                                                                                                                     HORTEN NATURSENTER

Undervisning i praksis med hele klassen? Besøk Horten natursenter. Vi tilbyr aktive spennende feltkurs for alle klassetrinn fra grunnskole til høyskole.Her kan du kombinere fysikk, biologi, kjemi, kroppsøving og mange flere fag.Tilbudet er gratis for alle elever i grunnskolen i Horten og alle videregående skoler i Vestfold. Bestill tid i venstremenyen vår! Ring Andreas (1-4 trinn) tlf. 93217692, Hege (5-10 trinn) tlf. 48156970 og Gunn-Henny (videregående) tlf. 40910666 om du lurer på noe !

kort historikk om senteret

.

 
1994
Horten Videregående skole får midlertidig avtale med teknisk etat i Borre kommune om bruk av to rom på pumpestasjonen
Første rommet ryddes og males på dugnad
1995
Investering i utstyr og instrumenter for undervisning i naturfag.
To båter og flytebrygge kjøpes
Senteret brukes av videregående skoler
1996
Borre kommune ved miljøvernleder kommer med i arbeidet.
Kommunen kommer inn med i finansiering og bruk.
1997
Senteret tas i bruk av grunnskoler i Borre
Lærerkurs for Borre kommune
1998
Ny avtale om bruken av senteret
Politisk forankring i Borre kommune
Avtale om Hortenskikkerten og nytt teleskop (Det innebærer at Horten kommune kjøper den gamle Hortenskikkerten og at kjøpesummen skal brukes til nytt teleskop)
En ny båt kjøpes
Veilederstilling i 80 % ved senteret
Lærerkurs for Borre kommune
Etterutdanningskurs for lærere fra Vestfold
Besøk ca 700 elever
1999
Borre Kommune kjøper den gamle Hortenskikkerten
Ombygging av undervisningsal starter
Utredning av bygging av observatorium
En båt kjøpes
Kurs for barnehageansatte
Ferskvannsundervisning Høgskolen i Vestfold
(avd. Lærerutdanning)
Besøk ca 1.500 elever
2000
Ombygging av undervisningsal ferdig (kostnad kr 236.000,-)
Utredning av byggeprosjekt observatorium klart
Byggesøknad om observatorium godkjent
Teleskop bestilt av sveitsisk firma
12 kanoer og 2 tilhengere kjøpes inn av ungdomsskoler og kulturkontoret
Besøk ca 2.200 elever
2001
Nytt kostnadsoverslag observatoriebygg
Senteret overtar den gamle tjenesteboligen (det røde huset)
Søknad om tilleggsfinansiering av observatoriebygget
Besøk ca 1.700 elever
2002
Kommunestyret i Horten bevilger i juni kr 300.000 til bygging av observatorium
Alternativ opplæring ved Horten videregående skole pusser opp det røde huset
Senteret skifter navn fra Borre miljøsenter til Horten natursenter
Horten og omegn turistforening starter med turkafé på søndagene
Bygging av observatoriebygg ferdig i oktober
Besøk ca 2.300 elever
2003
 
 
 
 
 
 
2017
Kuppel monteres i januar
Kurs i ferskvannsøkologi og astronomi for høyskole- og universitetsansatte fra hele landet
Teleskopet monteres i mai
Norges mest avanserte astronomiske teleskop tas i bruk i Horten kommune
 
Nye Horten natursenter er ferdig og innflytyting startet i september (18/9) Ny kuppel, skyvetakobservatorium, og undervisningsbygg er klart. Vedbod ble restaurert i november og naturtrapp anlagt samme periode. Asfalt er på plass ned bakken. 
 

Share